3. Međunarodni kongres HISPA & ISVH

ACCREDITATION
HISPA međunarodni kongres je akreditovan od strane ZSS za lekare i farmaceute: A-1-866/20
 • Lecturers:

  13 points

 • Oral presentations:

  11 points

 • General participants:

  8 points

HISPA medjunarodni kongres je akreditovan od strane ZSS za medicinske sestre I tehnicare: D-1-283/20
 • Lecturers:

  9 points

 • General participants:

  5 bodova

Uz akreditaciju Kongresa, akreditovani su I sledeci programi :
1.Online test

“ Standardizovani ekstrakt aronije (ARONIA MELANOCARPA), okvidativni stres, klinicki dokazi delovanja kod bolesnika sa metabolickim sindromom I kardiometabolickim tegobama”

Akreditovan od strane ZSS za lekare I farmaceute: А-1-1654/20
 • Lecturers:

  6 poena

 • General participants:

  4 poena

2.Online test

“Himekromon u svakodnevnoj klinickoj praksi”

Akreditovan od strane ZSS za lekare i farmaceutre: А-1-1-1927/20
 • Lecturers:

  7 poena

 • General participants:

  5 poena

Ucescem na Kongresu i online testovima, ucescnici imaju priliku da ostvare ukupno 17 poena.
en_GBEN