3. Međunarodni kongres HISPA & ISVH

AKREDITACIJA
HISPA međunarodni kongres je akreditovan od strane ZSS za lekare i farmaceute: A-1-866/20
  • Predavači:

    13 bodova

  • Usmene prezentacije:

    11 bodova

  • Pasivno učešće:

    8 bodova

sr_RSSR