3. Međunarodni kongres HISPA & ISVH

MARKETING PROGRAM

3. Međunarodni Kongres Udruženja Centara za Hipertenziju, Prevenciju Infarkta i Šloga (HISPA) i Međunarodnog Udruženja za Vaskularno zdravlje (ISVH)

HISPA put ka zdravoj budućnosti sveobuhvatna i efikasna kontrola faktora rizika za kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti
Udruženje Centara za Hipertenziju, Prevenciju Infarkta i Šloga (H.I.S.P.A)
Međunarodno Udruženje za Vaskularno Zdravlje (I.S.V.H™)
MARKETING PROGRAM
MALI IZLAGAČKI PROSTOR   1 000 €
 • Isticanje logoa u elektronskim materijalima KONGRESA
 • Postavljanje brošure u PDF formatu do 5 MB na platformi KONGRESA
SREDNJI IZLAGAČKI PROSTOR   1 500 €
 • Isticanje logoa u elektronskim materijalima kongresa
 • Postavljanje brošure u PDF formatu do 5 MB na platformi kongresa
 • Postavljanje promo videa u trajanju od 1 minut na platformi kongresa
VELIKI IZLAGAČKI PROSTOR   2 500 €
 • Isticanje logoa u elektronskim materijalima kongresa
 • Postavljanje brošure u PDF formatu do 5 MB na platformi kongresa
 • Postavljanje promo videa u trajanju od 1 minut na platformi kongresa
 • Mogućnost chat komunikacije sa učesnicima kongresa

ISKAZANE CENE BEZ PDV 20%

E-OGLAŠIVAČ
Oglašavanje u e-programu KONGRESA:
 • Isticanje logoa u programu KONGRESA 180 €
 • Isticanje logoa na VEB SAJTU KONGRESA 130 €
 • Pola strane, položena orijentacija oglasa 170 €
 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa 400 €
VIDEO REKLAMA
 • 15 sekundi 400€
 • 30 sekundi 800€
 • 45 sekundi 1200€
GENERALNI POKROVITELJ   5 000 €
Navedenoj kategoriji sponzora pripada:
 • Isticanje logoa i naziva firme u elektronskim materijalima KONGRESA
 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u e-programu KONGRESA
 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA
 • Mogućnost držanja predavanja od 30 min tokom trajanja kongresa
 • Veliki izlagački prostor na platformi kongresa
  -100 kotizacija
ZLATNI SPONZOR  3 000 €
 • Simpozijum u trajanju od 30 minuta
 • Isticanje logoa i naziva firme u elektronskim materijalima KONGRESA
 • Puna strana, uspravna orijentacija oglasa u e-programu KONGRESA
 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA
 • Srednji izlagački prostor na platformi kongresa
 • 50 kotizacija
SREBRNI SPONZOR  2 000 €
Navedenoj kategoriji sponzora pripada:
 • Isticanje logoa i naziva firme u elektronskim materijalima KONGRESA
 • Pola strane, položena orijentacija oglasa u e-programu KONGRESA
 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA
 • Mali izlagački prostor na platformi kongresa
 • 30 kotizacija
BRONZANI SPONZOR  1 000 €
Navedenoj kategoriji sponzora pripada:
 • Isticanje logoa i naziva firme u elektronskim materijalima KONGRESA
 • Pola strane, položena orijentacija oglasa u e-programu KONGRESA
 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA
 • 10 kotizacija
KOMERCIJALNO PREDAVANJE  2 000 €
Navedenoj kategoriji sponzora pripada:
 • Predavanje u trajanju od 20 minuta
 • 10 kotizacija
SPONZOR VIRTUELNE PLATFORME KONGRESA  1 500 €
Navedenoj kategoriji sponzora pripada:
 • Isticanje logoa u elektronskim materijalima KONGRESA
 • Logo kompanije na svim materijalima koji najavljuju KONGRES
 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA
 • 10 kotizacija
SPONZOR SOCIJALNIH MREŽA E-KONGESA  1 000 €
Navedenoj kategoriji sponzora pripada:
 • Isticanje logoa u elekronskim materijalima KONGRESA
 • Logo i link kompanije na veb sajtu KONGRESA
 • Isticanje logoa na socijalnim mrežama KONGRESA
 • Tri posta na socijalnim mrežama posvecena sponzorima
 • Jedna puna kotizacija
E-DONATOR  500 €
 • Isticanje logoa u elektronskim materijalima KONGRESA

ISKAZANE CENE BEZ PDV 20%

NAPOMENA: Vrednost € je po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 

sr_RSSR